Nainstalujte si:
       

Překlad director


director = ředitel; vedoucí; šéf; režisér (film.); člen správní rady; člen představenstva; direktor; interpolátor; představený; dirigent; usměrňovací stroj; zdroj řídicí veličiny; busola; zaměřovač; rada (akciové společnosti); ředitelský; řídicí program; počítač
acting director = úřadující člen správní rady; vrchní ředitel;
company director = ředitel podniku; ředitel společnosti;
executive director = výkonný ředitel; úřadující ředitel; vedoucí pracovník;
flight director = ředitel letu; letový direktor;

Překlad director z webu:
Your director should listen to them.  Váš ředitel by jim měl naslouchat.
And the director will be watching.  Málem jsem projel na červenou.
Hasn't he been director ever since?  Nebyl snad od té doby jeho jediným ředitelem?
Mattiece is neither an officer nor director of any.  Mattiece není v žádné z nich ani funkcionářem, ani ředitelem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirectorship   directory   dirty   disability   disabled   disablement   disappearance   disappointed