Nainstalujte si:
       

Překlad directive


directive = příkaz; směrnice; instrukce; pokyn; direktiva (pseudoinstrukce); ukazovací; směrový; směrodatný; řídicí; vedoucí; direktivní; udávající směr; předpis; směrný; normativní; pseudoinstrukce; nařízení; úkol; ukazující směr; směrnicový; realizační směrnice
compiler directive = pseudopříkaz; příkaz pro překladač;
emission directive = emisní směrnice; směrnice pro výfukové plyny;
exhaust-emission directive = emisní předpis; předpis pro výfukové emise;
translator directive = příkaz pro překládač;

Překlad directive z webu:
It's the guiding directive in the walka-day life of commoners.  Je to to hlavní v každodenním životě obyčejných lidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirectives   director   directorship   directory   dirty   disability   disabled   disablement