Nainstalujte si:
       

Překlad directions


directions = směry; pokyny (pl.); směrnice; návod; nasměrování; instrukce; předpisy; návod k použití
according to directions = podle pokynů;
follow the directions = sledovat pokyny;

Překlad directions z webu:
No directions were posted this time.  Tentokrát tu nikde žádné instrukce napsané nebyly.
Follow all directions explicitly.  Splňte všechny příkazy přesně.
From here, all directions were down, not up.  Všechny směry odtud vedly dolů, nikoli vzhůru.
They apparently face all directions simultaneously.  Jako by se obracely do všech směru zároveň.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirective   directives   director   directorship   directory   dirty   disability   disabled