Nainstalujte si:
       

Překlad direction


direction = směr; řízení; vedení; dozor; kontrola; směrnice; nařízení; správa; adresa (na dopisu ap.); příkaz; pokyn; návod; instrukce; rozkaz; cíl; směřování; správná cesta; ředitelství; představenstvo; strana; režie; kurs; zaměření; poučení; kurz; smysl; směrový
change direction = změnit směr; měnit směr;
collision direction = směr srážky; směr nárazu;
counterclockwise direction = směr proti otáčení hodinových ručiček; otáčení proti směru hodinových ruček;
flow direction = směr proudění; směr toku;

Překlad direction z webu:
Which direction were they headed?  Kterým směrem odjeli?
In the direction of the spacers.  Směrem ke křižníkům.
She considered her direction sense, pointed right.  Soustředila se na svůj smysl pro orientaci.
Do you know which direction to go?  Víš, kterým směrem jít?
He pointed it in the direction of the grounded launch.  Zaměřil ho ve směru přistání člunu.
I waved my hand in the direction of the ship.  Mávl jsem rukou směrem k lodi.
If your disguise starts to fade, change direction to parallel mine.  Jestli začne proměna mizet, tak musíte zamířit ke mně.
We have fifteen knots of wind, and the direction is variable.  Máme vítr patnáct uzlů a směr se mění.
The man turned round and went rapidly in the direction of the house.  Zahradník se otočil a spěchal k domu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirection indicator   directions   directive   directives   director   directorship   directory   dirty