Nainstalujte si:
       

Překlad direction indicator


direction indicator = směrovka auta; ukazatel směru; směrovka; směrové světlo; směrová svítilna; ovládání směrových světel
flashing direction indicator = směrové světlo; ukazatel směru;
directions   directive   directives   director   directorship   directory   dirty   disability