Nainstalujte si:
       

Překlad directed


directed = řídil; řízený; nařídil; nasměrovaný; směřován; orientovaný; usměrněný; doporučen; režírovaný; režírovaný (7. p.)
as directed = podle pokynů; podle rozkazu; jak nařízeno;

Překlad directed z webu:
She directed a dazzling smile across the counter.  Vrhla přes pult další oslnivý úsměv.
A stewardess directed him to it.  Letuška ho zavedla na místo.
This last was directed at me.  To poslední patřilo mně.
Here the cabman was directed to wait.  Tam dostal drožkář pokyn, aby čekal.
She took his flashlight and directed it.  Vzala jeho baterku a ukázala mu směr.
We have our own review courses directed by our members.  Máme vlastní opakovací kurzy, které vedou členové firmy.
Prior to it his thought had been directed toward a fixed goal.  Než ho začal plnit, byly jeho myšlenky zaměřeny na určený cíl.
The word had such a strange sound when directed at him.  Ve vztahu k jeho osobě znělo to oslovení tolik cize.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirection   direction indicator   directions   directive   directives   director   directorship   directory