Nainstalujte si:
       

Překlad direct


direct = přímý; nasměrovat (4. p.); řídit; přímo; přímočarý; zamířit; dohlížet; poslat; udat směr; ukázat cestu; vést (koho); adresovat; nařídit; dát pokyn (k vyřízení); dát instrukce; režírovat; dirigovat; směřovat (kam); rovný (též přen.); bezprostřední
give sb. the cut direct = ignorovat (koho);

Překlad direct z webu:
Direct access.  Přímý postup.
A direct crosswind.  Přímý protivítr.
Maybe a direct question would be better than trying to lead him.  Přímá otázka by možná byla lepší než se ho snažit někam dovést.
That is a direct order!  To je přímý rozkaz!
Piter will use simple, direct methods.  Piter používá jednoduché, přímočaré metody.
The plan was a simple, direct one.  Plán byl jednoduchý, přímočarý.
They could never keep up and direct his thinking.  Nestačil představy sledovat a dát jim správný směr.
But you have to know how to direct it.  Jen musíte vědět, jak ji usměrnit.
He was an honest person, but rarely a direct one.  Byl pravdomluvný, ale málokdy přímý.
The vulgar directness of the question called for a direct answer.  Prostá přímost té otázky volala po přímé odpovědi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirect action   directed   direction   direction indicator   directions   directive   directives   director