Nainstalujte si:
       

Překlad dipping


dipping = namáčení; ponořovací; dezinfekční lázeň; ponořování; máčecí; glazování ponořováním; nanášení máčením; smáčení; ponoření; máčení; sklánějící se; klopící; sklopení; krátké ponoření; ponorný; glazování; svažování; klesání; sklonění; ponořující; naklonění
hot dipping = pokovení v ohni; pokovování ponorem;

Překlad dipping z webu:
The trail was dipping downward now as he knew it must.  Pěšina nyní klesala, přesně jak si myslel.
A flock of seabirds were dipping and weaving and cawing overhead.  Nad nimi poletovali a křičeli rackové.
The light was fading, the sun dipping into the western sea.  Světlo pomalu sláblo a slunce se nořilo do moře na západě.
The sorceror took up a quill pen, dipping it into a small well of ink.  Kouzelník zvedl brk a namočil ho do kalamáře.
On came the knights, with waving plumes and dipping lances.  S vlajícími chocholy a skloněnými hroty oštěpů se jízda hnala vpřed.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordipstick   direct   direct action   directed   direction   direction indicator   directions   directive