Nainstalujte si:
       

Překlad dipped


dipped = ztlumený; máčený; potápěč


Překlad dipped z webu:
Dipped its nose in essence of cigar.  Strčila mu nos do extraktu z doutníku.
Then dipped in a finger and tasted.  Pak jsem do ní strčil prst a ochutnal.
The sun dipped lower.  Slunce se sklonilo níž.
But then it narrowed and dipped to the right.  Ale pak se zužovala a zahýbala doprava.
He ducked down under the airstream, dipped and dived.  Proklouzl pod vzdušný proud, nadechl se - a vrhl se dolů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordipper   dipping   dipstick   direct   direct action   directed   direction   direction indicator