Nainstalujte si:
       

Překlad dinner


dinner = večeře (hlavní jídlo dne); jídlo (oběd, večeře); oběd (hlavní jídlo dne); hlavní jídlo dne; hostina (slavnostní); banket; recepce; naobědvat se; hlavní jídlo; slavnostní večeře; večeřový; zvonek svolávající k jídlu (obědu, večeři)
for dinner = na večeři; na oběd; come to dinner = přijít na oběd;

Překlad dinner z webu:
Dinner was held without you.  Oběd proběhl bez tebe.
The dinner was brief.  Večeře byla krátká.
I had dinner with him last night.  Večeřeli jsme spolu včera večer.
Will you have dinner then?  A ty bys mohla?
He was going to dinner at .  Bude večeřet...
He began eating the threepiece dinner for which he paid $4.  Nic neřekl.
So they had to eat their dinner without him.  Museli tedy jíst bez něho.
Nothing was scheduled at night, not even dinner parties.  Na večer nebyly připraveny žádné akce, dokonce ani společenské večeře.
Okay, come on over to our place for dinner threeish.  Uložil všechny věci na místo, kam patřily.
I'm supposed to register at five, and there's a dinner at eight.  Mám se zaregistrovat v pět, v osm hodin je večeře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiplomat   dipole   dipped   dipper   dipping   dipstick   direct   direct action