Nainstalujte si:
       

Překlad dimmed


dimmed = ztlumil; ztlumený; ztlumil se; potlačený; zakalený; zamlžený; zkalený; opocený; tlumené světlo


Překlad dimmed z webu:
They dimmed almost to extinction, then started to flash.  Ztlumila se, až téměř zhasla, potom se opět rozzářila.
The lights dimmed down again, but only a little;  Světla opět potemněla, ale jen maličko;
The lights were dimmed in the closed museum and the air was still.  V muzeu svítila tlumená světla a vzduch měl stálou teplotu.
And all the lights dimmed and faded.  A všechna světla zhasla také.
Half the lights in the hall dimmed and died.  Polovina světel v místnosti zhasla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordinner   diplomat   dipole   dipped   dipper   dipping   dipstick   direct