Nainstalujte si:
       

Překlad dimension


dimension = dimenze; míra; velikost; objem; rozsah; rozloha; dimenzovat; vyměřit; rozměřit; kóta; kótování; formát; stanovit rozměry; kótovat; rozšíření; řádová velikost; rozměrový; rozměr; fyzikální rozměr; kótovací; rozměrová kóta; přířezy
basic dimension = jmenovitý rozdíl; základní rozměry;
boxed dimension = rozměr v rámečku; údaj v rámečku;
fourth dimension = čtvrtý rozměr; čtvrtá dimenze;
rated dimension = předepsaný rozměr; vyměřený rozměr; jmenovitý rozměr; navržený rozměr;

Překlad dimension z webu:
What dimension is this?  Co je tohle za dimenzi?
Some other dimension or something.  V nějakém jiném rozměru, nebo tak něco.
Coming soon to a dimension near you.  Brzy se dostane k vám.
What is common in one dimension is frequently rare in another.  Co je totiž v jedné dimenzi běžné, je často v jiné dimenzi vzácné.
What kind of a reputation does your dimension have?  Jakou má pověst vaše dimenze?
I personally combed the far reaches of every dimension .  Důkladně jsem pročesal každou dimenzi...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordimensioning   dimmed   dinner   diplomat   dipole   dipped   dipper   dipping