Nainstalujte si:
       

Překlad dilatation


dilatation = dilatace; roztažení; rozšíření teplem; rozšíření (též med.); roztáhnutí; rozpínání; protažení; rozpínaní; roztaživost; roztahování; dilatační spára
linear dilatation = roztažení délkové; délkové roztažení;
dilator   diligence   diluting   dilution   dimension   dimensioning   dimmed   dinner