Nainstalujte si:
       

Překlad digital


digital = digitální; prstový; prst (žert.); klávesa (hud.); číslicový; týkající se nebo podobající se prstu; na prstech; prstovitý; číselný; číslicové zpracování signálu


Překlad digital z webu:
The digital clock gave the time as twelvefifty.  Objeli tři bloky a na každém rohu chytili červenou.
Checked the digital readout on the microwave.  Zkontroloval digitální hodiny na mikrovlnce.
He looked at the digital clock.  Pohlédl na digitální hodinky.
The signal came over the digital radio channel.  Signál se objevil na digitálním rádiovém kanálu.
He checked the numbers on his digital watch.  Překontroloval čas na svých digitálních hodinkách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordignity   dilatation   dilator   diligence   diluting   dilution   dimension   dimensioning