Nainstalujte si:
       

Překlad digit


digit = číslice (od 0 do 9); prst; šíře prstu; cifra; číselný znak; číslicový; číslový; zhuštění číslic
borrow digit = záporný přenos; výpůjčka;
fee digit = tarifovací znak; znak tarifu;
significant digit = platná číslice; významné číslice; most significant digit = nejvyšší platná číslice;

Překlad digit z webu:
Ten digits.  Deset číslic.
Checked the digital readout on the microwave.  Zkontroloval digitální hodiny na mikrovlnce.
Pilots don't think digital.  Piloti nemyslí digitálně.
He looked at the digital clock.  Pohlédl na digitální hodinky.
The signal came over the digital radio channel.  Signál se objevil na digitálním rádiovém kanálu.
He checked the numbers on his digital watch.  Překontroloval čas na svých digitálních hodinkách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordigital   dignity   dilatation   dilator   diligence   diluting   dilution   dimension