Nainstalujte si:
       

Překlad digest


digest = přehled (zhuštěný); strávit (potravu); krátký obsah; literární přehled (pravidelný); shrnout; přehledně uspořádat; zažívat; sbírka (zákonů apod.); digerovat; obsah (krátký); resumé; výtah z čeho (krátký); výběr (nejzajímavějších článků ap.); konspekt
law digest = sbírka zákonů; sbírka soudních rozhodnutí;

Překlad digest z webu:
Koch digested this also.  Koch strávil i to.
We were both digesting our dinner.  Oba jsme zažívali oběd.
Kimba took a long time digesting the proposal.  Kimbovi trvalo dlouho, než návrh strávil.
I'm afraid my trip's gotten my digestion a little out of sorts.  Mám dojem, že to cestování mně trochu pošramotilo zažívání.
I came over to look at some signal digests.  Přijel jsem mimo jiné proto, abych se podíval na seznamy signálů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordigester   digestion   digger   digit   digital   dignity   dilatation   dilator