Nainstalujte si:
       

Překlad diffusion


diffusion = rozptyl (záření); rozšiřování; šíření; rozšíření; rozvláčnost; prolínání; mnohomluvnost; rozptýlení; difuze; difuzní; rozlití; rozlévání; pronikání; rozptylování; propagace; rozlišování; rozlézání; rozpojení; rozpouštění; difuze světla
bulk diffusion = objemová difuze; objemová difuze;
longitudinal diffusion = podélná difuze; podélná difuze;
surface diffusion = povrchová difuze; povrchová difuze; stress assisted diffusion = difuze podporovaná napětím;
digest   digester   digestion   digger   digit   digital   dignity   dilatation