Nainstalujte si:
       

Překlad diffused lighting


diffused lighting = rozptýlené osvětlení; difuzní osvětlení; difuzní tranzistor
general diffused lighting = rovnoměrné osvětlení; smíšené osvětlení; smíšené osvětlení (přímé i nepřímé);
diffused transistor   diffusion   digest   digester   digestion   digger   digit   digital