Nainstalujte si:
       

Překlad diffraction


diffraction = difrakce (záření); ohyb (záření); odchýlení; lom; ohýbání; odchylování; ohyb paprsku; úhel difrakce
electron diffraction = elektronová difrakce; ohyb elektronového svazku;
neutron diffraction = difrakce neutronů; neutronová difrakce;

Překlad diffraction z webu:
It produced a diffraction pattern instead of an image.  Rentgenová krystalografie neposkytuje obraz, nýbrž difrakční obrazec.
We are entering the first diffraction zone.  Dosáhli jsme první difrakční zóny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiffused   diffused lighting   diffused transistor   diffusion   digest   digester   digestion   digger