Nainstalujte si:
       

Překlad difficulty


difficulty = potíž; obtíž; obtížnost; nesnáz; nesnadnost; překážka; svízel; těžkost; trampota; úskalí; těžká situace; komplikace; nepříjemnost; potíže; špatná slyšitelnost
great difficulty = velká potíž; velká těžkost;
in difficulty = v obtížích; v nesnázích;
with difficulty = sotva; stěží; jakž takž; těžce; ztěžka; s potížemi; obtížně; clear a difficulty = překonat, odstranit;

Překlad difficulty z webu:
With difficulty he strung the crossbow.  S námahou natáhl kuši.
I was having difficulty breathing.  Obtížně se mi dýchalo.
There should be no difficulty about that.  To by nemělo působit žádné obtíže.
Then he began to have difficulty swallowing.  Pak začal mít problémy s polykáním.
I believe you will have no difficulty in proving it here.  Mám pocit, že zde nebude nijak obtížné padat důkazy.
I don't think there will be any difficulty about that.  S tím jistě nebudou žádné nesnáze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiffraction   diffused   diffused lighting   diffused transistor   diffusion   digest   digester   digestion