Nainstalujte si:
       

Překlad difficulties


difficulties = potíže (pl.); nesnáze; starosti; problémy; obtíže; polízaná; polízačka; polízanice; funkční problémy
experience difficulties = setkávat se s obtížemi; setkávat se s obtížemi;
financial difficulties = finanční potíže; finanční obtíže;
overcome difficulties = překonat potíže; překonat překážky;
with difficulties = stěží; nesnadno; s potížemi;

Překlad difficulties z webu:
Any further difficulties with the reactor systems?  Je ještě něco dalšího v nepořádku s reaktorem?
Advise you we have difficulties developing.  Oznamuji vám, že se objevily potíže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordifficulty   diffraction   diffused   diffused lighting   diffused transistor   diffusion   digest   digester