Nainstalujte si:
       

Překlad differential


differential = diference; odlišující; rozlišovací; odstupňovanost; vyrovnávací soukolí; diferenciální; rozdílný; diferenciál; selektivní; různící se; diferencovanost; diferenční; diferenciální zesilovač
bevel-gear differential = kuželový diferenciál; diferenciál s kuželovými koly;
central differential = mezinápravový diferenciál; centrální diferenciál;
centre differential = mezinápravový diferenciál; centrální diferenciál; diferenciál s uzávěrkou;

Překlad differential z webu:
Wouldn't there be all sorts of differential immunity problems?  Nemohou následkem rozdílnosti nastat imunitní problémy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordifferential brake   differently   difficulties   difficulty   diffraction