Nainstalujte si:
       

Překlad differential brake


differential brake = diferenciálová brzda; brzda diferenciálu; vyrovnávací brzda (diferenciální brzda); rozdílová cívka
friction-disk differential brake = lamelová třecí brzda diferenciálu; kotoučová třecí brzda diferenciálu;
multiple-disk differential brake = lamelová brzda diferenciálu; vícekotoučová třecí brzda diferenciálu;
differently   difficulties   difficulty   diffraction   diffused