Nainstalujte si:
       

Překlad different


different = jiný; různý; rozmanitý; rozdílný; odlišný; nezvyklý; nápadný; zvláštní; neshodný; neobvyklý; nepodobný; jednotlivý; odchylný; jinačí; rozličný; nákladové druhy
look different = vypadat jinak; vypadat rozdílně;

Překlad different z webu:
Different feelings.  Různé pocity.
A different breed.  Jiná sorta.
It's a different job!  Tohle je jiné místo!
It was a different room.  Byl to jiný pokoj.
Now we're in a different game.  Už hrajeme jinou hru.
Omi says it's from a different country.  Omi tvrdí, že je z jiné země.
I heard that about lots of different things.  Znám spoustu různých věcí.
He hoped it would be in a different mind.  Doufal, že se změnil.
But people like you and me serve in different ways.  Ale lidé jako vy nebo já mají bohužel jiné úkoly.
Why not catch him in his car at a different place?  Proč ho nezastihnout v autě na nějakém jiném místě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordifferential   differential brake   differently   difficulties   difficulty