Nainstalujte si:
       

Překlad difference


difference = rozdíl; schodek; rozdílnost; odlišnost; neshoda; rozpor; manko; spor; diference; činit odlišným; odlišovat; rozlišovat; dělat rozdíl; diferencovat; různorodost; rozdílný; nestejnost; odchýlení; rozladění; odchylnost; nejednotnost; nesouhlas; rozlišení
exchange difference = kurzovní rozdíl; změna kurzu; kurzový rozdíl;
important difference = významný rozdíl; důležitý rozdíl;
irreconcilable difference = nesmiřitelný rozdíl; neslučitelný rozdíl;
noticeable difference = znatelný rozdíl; rozlišovat;

Překlad difference z webu:
The difference from what?  Rozdíl v čem?
What fucking difference does it make?  Co na tom kurva sejde?
There's a basic difference here.  Je tu základní rozdíl.
I can't see what difference it makes.  Nevidím v tom žádný rozdíl.
And in my case, what difference did it make?  A v čem byl v mém případě rozdíl?
They don't make much of a difference between states, you know?  Pochop, oni nedělají rozdíly mezi stavy.
Nor did it appear to make any difference to the authorities.  Zdálo se, že úřadům to je jedno.
A few hundred metres of altitude would make no difference to us.  Nám by rozdíl několika set metrů výšky naprosto nevadil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordifferent   differential   differential brake   differently   difficulties   difficulty   diffraction   diffused