Nainstalujte si:
       

Překlad differ


differ = lišit se; být různý; lišit se v názoru; být rozdílný; neshodovat se; být v rozporu; mít jiný názor; nesouhlasit; rozcházet se (v názoru, výpovědi ap.); rozeznávat se; rozlišit; rozlišovat; odlišovat se; různit se; být odlišný; být rozdílný od
I beg to differ = nesouhlasím;

Překlad differ z webu:
Do they differ much from your sex in mind behavior?  Liší se hodně od tvého pohlaví, co se duševních pochodů týká?
The two lines of warfare differ as to the weapon.  Dvě linie válčení se liší co do zbraně.
Even friends and relatives have to differ now and then.  I přátelé a příbuz­ní se musí občas pohádat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordifference   different   differential   differential brake   differently   difficulties   difficulty   diffraction