Nainstalujte si:
       

Překlad die holder


die holder = držák průvlaku; základová deska lisovnice; držák zápustky; zemřít uprostřed práce
self-releasing die holder = automatická závitová hlava; samočinná závitořezná hlava;
split die holder = držák dělených závitových čelistí; pouzdro na dělené závitové čelisti;
dielectric   dielectric strength   Diesel   Diesel engine   differ   difference   different   differential