Nainstalujte si:
       

Překlad dictionary


dictionary = slovník; lexikon; slovníkový; adresář; slovníkový katalog
auxiliary dictionary = pomocný slovník; přídavný slovník;
concise dictionary = příruční slovník; stručný slovník;
control dictionary = řídící tabulka; řídící slovník;
data dictionary = datový slovník; slovník dat; seznam koncovek; tezaurus;

Překlad dictionary z webu:
The dictionary never failed.  Slovník ani jednou neselhal.
Did you get the dictionary from the priestsan?  Dal vám kněz ten slovník?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordie casting   die holder   dielectric   dielectric strength   Diesel   Diesel engine   differ   difference