Nainstalujte si:
       

Překlad Tertiary


Tertiary = terciér; třetihory; třetího stupně (nebo řádu)
early Tertiary = starší třetihory; paleogén;
test bed   test bench   test cycle   test dummy   test run   test system   testament   testamentary