Nainstalujte si:
       

Překlad Sunday


Sunday = neděle; v neděli; v neděli; nedělní; sváteční; hodobožový; světit neděli; nedělní odpoledne
Easter Sunday = Boží hod velikonoční; Boží hod; Velikonoční neděle;
English Sunday = anglický neděle; anglická neděle;
Palm Sunday = Květná neděle; květná neděle;

Překlad Sunday z webu:
Sunday night.  V neděli večer.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsundry   sunlight   sunroof   sunshine   supercharged engine   supercharger   supercharging   supercharging blower