Nainstalujte si:
       

Překlad Paris


Paris = Paříž; pařížský; Paris (angl. jméno, m. i ž.); farní
in Paris = v Paříži; v Paříži; plaster of Paris = sádra (pálená); crusher for plaster of Paris = lis na odstraňování sádry z kyvet;

Překlad Paris z webu:
Paris was a blurred dream.  Paříž byla zastřený sen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorparity   park braking system   parking   parking brake   parking brake system