Nainstalujte si:
       

Překlad I was


I was = já jsem byl; byl jsem; bylo mi (o letech); nejsem včerejší
as I was = jak jsem byl já; protože jsem byl; když jsem byl;

Překlad I was z webu:
I was ...  Byl jsem...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorI'm sorry   identical   identification   identification card   identifier   identity   idle speed   idler