Nainstalujte si:
       

Překlad Holy Father


Holy Father = svatý otec; papež; Svatá země (Palestina)
Most Holy Father = Svatý otec; papež;
home in   homicide   homogeneity   honestly   honor   honour   hooker   hopeful