Nainstalujte si:
       

Překlad Gothic


Gothic = gotika; gotický; gótština; gótský; písmo gotické; germánský; barbarský; vandalský; nekultivovaný; fantastický; neskutečný; středověký; grotesk; tiskací písmeno; gotické písmo; gotický
early Gothic = gotika raná; raná gotika; raně gotický;

Překlad Gothic z webu:
He looked up at the gothic stonework.  Díval se na gotickou kamennou stavbu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgotta   gourd   govern   governed   governing   government   governor   grace