Nainstalujte si:
       

Překlad English


English = angličtina; anglický; Angličan; anglicky; britský (nepřesně); střední písmo (o 14 anglických bodech, polygr.); přeložit do angličtiny; poangličtit; být přeložitelný do angličtiny; anglický neděle
business English = styl anglického jazyka v obchodní korespondenci; obchodní angličtina;
in English = v angličtině; anglicky;
Old English = písmo gotické; stará angličtina; staroanglický;
speaking English = mluvící anglicky; mluvení anglicky;

Překlad English z webu:
English at home.  Angličtina doma.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengraver   engraving   enhancement   enjoying   enjoyment   enlistment   enough   enough to