Nainstalujte si:
       

Překlad Empire


Empire = Impérium; Říše; veleříše
Celestial Empire = Říše Nebes (Čína); Čína;

Překlad Empire z webu:
An empire of cities.  Byla to celá říše měst.
Those who weren't empire builders were selfrighteous meddlers.  Ti, kteří nebudují impérium, se stávají samozvanými soudci.
I turned myself into an empire builder.  Je ze mě budovatel říší.
I'm going to build a new empire there.  Vybuduji tam novou říši.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoremplacement   employed   employee   employees   employer   employment   emptier   emptor