Nainstalujte si:
       

Překlad Easter


Easter = Velikonoce; velikonoční; Easter (angl. jméno, ž.); velikonoční svátky; Boží hod velikonoční
at Easter = o Velikonocích; na Velikonoce; o velikonocích;

Překlad Easter z webu:
Eastern seventeen.  Eastern sedmnáct.
In the eastern room.  Ve východní komnatě.
What about the eastern and southern borders?  Co východní a jižní hranice?
The guard on the eastern tower.  Strážný na východní věži.
The officer rode to the eastern wall, his hand raised.  Důstojník dojel k východní zdi a zvedl ruku.
A faint greenpearl luminescence etched the eastern horizon.  Východní obzor naleptávala slabá, perleťově zelená luminiscence.
A flicker of lightning went across the eastern sky.  Z východní oblohy šlehl blesk.
A dim spread of light grew across the eastern horizon.  Nad východním obzorem začínal prosvítat den.
Beyond the buildings ahead was the whole of the eastern harbor.  Na konci ulice začínal východní přístav.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreasy reach   eater   eccentric   echelon   eclipse   ecology   economic   economic growth