Význam slova cholera, choleraic


cholera = nakažlivé akutní průjmovité onemocnění

choleraic = cholerový


       


Předchozí slova: cholehaemothorax; cholemia; cholepathia    Další slova: cholerický; cholerigenous; cholerik