Nainstalujte si:
       

Překlad Buchführung; Buchgeld; Buchheftmaschine


e Buchführung = vedení knih, účetní evidence, vedení účetních knih, vedení účetnictví, účtování, účtárna

s Buchgeld = žirové peníze, zúčtované peníze, peníze na účtu, zúčtovací měna, bezhotovostní peníze, platební prostředky na účtu

e Buchheftmaschine = šička knih, stroj na šití knih, niťovka, knihařský šicí stroj, stroj na vázání knih


Next: Buchse; buchstäblich; Bucht    derselbe; derselben; derzeit