Nainstalujte si:
       

Překlad lateral


lateral = postranní; boční; široký; podsaditý; poboční; příčný; laterální; širokolící; odnož; přípojka; rozložitý; vedlejší; směřující do strany; druhotný; směřující stranou; postranní větev; postranní část; boční chodba; pobočný; stranový; odbočka; laterála
surface lateral = laterální povrch; postranní povrch;

Překlad lateral z webu:
It moved laterally, and sniffed the tires.  Zvíře se vydalo kolem auta a očichalo pneumatiky.
The remainder was hurled laterally as shrapnel.  Zbytek se rozletěl do stran jako šrapnel.
Flames from the other drums spread laterally.  Plameny z ostatních barelů se šířily do stran.
The glass in front of me slid laterally.  Dveře přede mnou se bočně odsunuly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlatest   lathe   lathing   latitude   lattice   laugh   laughing   laughter