Slovník a překladač textu PC Translator


PC Translator
PC Translator je ucelený komplet nástrojů pro podporu překladu textu. Na rozdíl od online překladačů umožňuje aktivně zasahovat do překladu a vybírat z více variant překladu. Nesbírá přitom žádné informace o vás, ani o tom, co překládáte.

Anglická a německá verze obsahuje slovníky se zcela mimořádným rozsahem. Velký anglický slovník a Velký německý slovník mají až 1 milion významových dvojic. Tyto slovníky obsahují nejen všeobecnou, ale i odbornou slovní zásobu. Místo několika různých slovníků vám tak bude stačit jeden!
Slovníky fungují i zcela samostatně, nezávisle na překladači. Mnoho našich zákazníků, včetně profesionálních překladatelů, program kupuje a používá kvůli těmto slovníkům, jejich obrovskému rozsahu a také možnostem doplňování a editace slovní zásoby. Firmy si takto vytvářejí vlastní firemní slovníkové databáze rozšířené o specifickou slovní zásobu z vlastního oboru podnikání.

• Odborná slovní zásoba zahrnuje víc jak 20 oborů (obchodní, technický, elektrotechnický, lékařský, počítačový, vojenský, chemický, právnický, stavařský a další).
• Obsahuje velké množství gramatických a frazeologických spojení, které jiné slovníky neobsahují.
• Na rozdíl od většiny jiných slovníků lze naše slovníky doplňovat i editovat.
• Součástí je i program pro eliminaci duplicit, zálohování a export slovní zásoby.
• Většina našich slovníků obsahuje i mluvenou výslovnost.
• Slovníky umožňují také výuku uživatelem označené slovní zásoby.

Pro podrobné informace o programu viz menu PC Translator.


Kontakt

LangSoft s.r.o.,Korytná 225, 687 52 Korytná
e-mail: info@langsoft.cz, IČ: 25349678, DIČ: CZ25349678, zápis v OR: Spisová značka: C 27887 vedená u rejstříkového soudu v Brně. Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4, Czech Republic., account No. 51389001, Pozn.:
Translator® a Teacher® jsou ochranné známky od roku 1993.
Pro informace o strojovém překladu v ČR viz Wikipedia.
Software obsahující Velký anglický slovník, Velký německý slovník, Slovník cizích slov a další lze instalovat do zařízaní s operačním systémem MS Windows, iOS a Android. Informace o slovnících pro operační systém iOS a Android najdete zde.